Razvojno – raziskovalni projekt RACE WOOD

RACE KOGO s 16.6.2017 začne izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt – Razvoj inovativne, modularne, prefabricirane lesene stene z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike in razvoj senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivanjskega udobja, akronim projekta – »RACE WOOD«. Projekt načrtuje nove rešitve gradnje lesenih objektov s prefabriciranimi, velikostenskimi modularnimi elementi z bistveno izboljšanimi elementi gradbene fizike in…

Več ...

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) Svet

Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja. RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 “Procesni vavčer 2016/2017” Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Naziv operacije: Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja Kratica: BIM…

Več ...

Razpisi MGRT v 2016

V letu 2016 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje razpisana sredstva v skupni vrednosti 333,5 milijona EUR. Predvidena izplačila po naslednjih področjih: Lesarstvo: 4.700.000 EUR skupaj (4.000.000 EUR EU nepovratna sredstva in 700.000 EUR integrala nepovratna sredstva) Podjetništvo in konkurenčnost: 122.049.000 EUR skupaj (6.949.000 EUR EU nepovratna sredstva in 600.000 EUR integrala nepovratna sredstva…

Več ...

Strokovna konferenca »Dvig dodane vrednosti slovenskemu lesu« ob predstavitvi rezultatov 10. licitacije vrednega lesa v Sloveniji v Slovenj Gradcu

Strokovno konferenco smo v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec ter Visoko šolo za tehnologijo polimerov pripravili v Mrežnem podjetniškem inkubatorju v Slovenj Gradcu. Namen konference je bil združiti vse akterje, ki soustvarjajo gozdno-lesno verigo dodanih vrednosti. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, Jože Prikeržnik, direktor…

Več ...

Obisk državnega sekretarja Miha Marenča z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na RACE KOGO

Slovenj Gradec, 12.2.2015: Po zaključku 9. licitacije vrednejših lesnih sortimentov, ki razkriva najdražjo hlodovino na slovenskem smo državnemu sekretarju predstavili ambiciozen cilj za ponovno oživitev lesne industrije na Koroškem. Zaradi trenutno prekinjene gozdno-lesne verige na Koroškem, nepredelan les z nizko dodano vrednostjo izvozimo na druge trge EU, nato pa ta les ponovno uvozimo v obliki…

Več ...

Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na RACE KOGO

Slovenj Gradec, 25.2.2015: V sklopu obiska ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na Koroškem se je minister Židan s svojo ekipo in direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ga. Ireno Šinko udeležil predstavitve ambicioznega projekta LIGNA za oživitev celotne gozdno-lesne verige na Koroškem. Vladni ekipi so bile predstavljene naravne danosti, posamezni razvojni rezultati razvojnega…

Več ...

RACE KOGO 2011 – 2014

Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu…

Več ...