Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu 2010, se je s tem pokazalo kot izjemno pomemben člen pri prenosu znanja med raziskavami in razvojem ter njenim neposrednim vplivom na gospodarstvo Koroške regije.

Razvojna nit RACE KOGA je razvoj gozdno-lesne proizvodne verige v različnih fazah predelave. Posamezni razvojni rezultati RACE KOGA, ki smiselno nadgrajujejo proizvodnjo verigo so predstavljeni v poenostavljeni shemi glavnih razvojnih aktivnosti RACE KOGA:

Podprojekt 1

1. Študije, raziskave in razvoj novih produktov, nastalih z novo tehnologijo izdelave končnih elementov za montažno gradnjo večnadstropnih objektov
2. Projekt razvoja in optimizacija žagarskih kapacitet s pripravo lesa
3. Linija sortiranja in razvrščanja lesnih sortimentov
4. Projekt usposabljanja, distribucije, logistike in montaže novih proizvodov
5. Projekt trženja novih proizvodov in lesnih ostankov pri uvajanju izdelave lesnih nosilnih elementov s tehnologijo križnega spajanja

Rezultati projekta:
• Znatno izboljšana dimenzijska stabilnost in vidna izvedba sten MHM
• Nov produkt »Masivna panelna brunarica in panelne masivne stene«
• Nov produkt »Lesoteka modular«
• Novi kompleksni sistemi sten 
• Nova in znatno izboljšana znanja s področja energetske rabe lesnih ostankov z namenom varovanja okolja in trajnostne rabe novih in znatno izboljšanih produktov
• Študije optimalizacije proizvodnje v žagarstvu

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Blagovne znamke
– Lesoteka modular
– Masivne lesene hiše

Modeli
– Vrtna hiša ASIM
– DUSA 80
– DUSA 100
– Lesoteka 36
– Modular 36
– Modularne stene
– Modularna oblika hiše »Hiša raste z družino«
– Panelna brunarica

Nova podjetja / spin-off
– Lesoteka hiše d.o.o.
– Lesoteka GL d.o.o.
– Lesoteka projektiva d.o.o.
– Lesoteka inženiring d.o.o.
– Lesoplan d.o.o.
– Lesoteka modular d.o.o.

Podprojekt 2

1. Raziskave in razvoj novih produktov izolacij iz reciklatnih materialov

Rezultati projekta:
– Specialni 3D izolacijski produkti
– Nove izolacije iz recikliranih materialov

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Patenti
– Postopek izdelave izolacije iz kompozitnih materialov z dodatkom utekočinjenega lesa
– Postopek izdelave 3D izolacije iz kompozitnih materialov

Nova podjetja/spin-off
– Kopur Soins d.o.o.

Podprojekt 3

1. Študije in razvoj sušilne komore ter delov za sušenje lepljencev in ostalega lesa
2. Raziskave in razvoj traktorskih nadgradenj in priključkov

Rezultati projekta:
– Tehnična zasnova sušilnic
– Tehnološka zasnova posameznih elementov traktorskih nadgradenj (V plug, , klešče za rampalno desko, škripce za izvlek hlodov, jeklena vrvenica za zaščito traktorske kabine)

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Blagovne znamke
– ADTEH

Modeli
– V plug

Nova podjetja/spin-off
– ADTEH d.o.o.

Podprojekt 4

1. Posodobitev prodajnih in tehnoloških procesov stavbnega pohištva in polproizvodov
2. Razvoj novega stavbnega pohištva in polproizvodov ter uporaba novih materialov

Rezultati projekta:
– Toplotno izboljšani profili
– Lahke masivne plošče LMP
– Razvoj novega stavbnega pohištva LUX PLATO linija
– Mobilna aplikacija

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Blagovne znamke
– Ligna LMP
– Lux plato

Modeli
– Les-alu vrata
– Vrata s stranskim steklom
– Vrata s steklenimi kvadrati
– Varnostna vrata
– Lepljenec z integrirano letvico

Nova podjetja/spin-off
– Ligna LMP d.o.o.
– GAS app d.o.o.
– G PLATO d.o.o.

Podprojekt 5

1. Študija ekološke proizvodnje, snovne izrabe odpadkov in okoljsko naprednih izdelkov

Rezultati projekta:
– Razvojne študije zmanjšanja vplivov na okolje razvojnih produktov RACE KOGO

Podprojekt 6

1. Študija razvoja novih produktov in biomase

Rezultati projekta:
– Razvojne študije snovne in energetske izrabe odpadkov

Podprojekt 7

1. Projektantski razvoj lesenih konstrukcij z integracijo aktivnih in pasivnih elementov za izkoriščanje sončne energije
2. Razvoj računalniško podprtega orodja za prezentacijo razvitih elementov v komercialne namene

Rezultati projekta:
– Projektantskega razvoja lesenih konstrukcij z integracijo elementov za izkoriščanje energije
– Spletna aplikacija, ki na enostaven način prikazuje uporabo obnovljivih virov na primeru enostanovanjske hiše.

Podprojekt 8

1. Računalniško podprto okolje za podporo in izračune učinkovite rabe energije pri načrtovanju in v življenjskem ciklu stavb

Rezultati projekta:
– Spletna aplikacija Energija-rr.si za načrtovanje in potrebe merjenja učinkovite rabe energije v objektih z informacijsko – tehnološkimi razvojnimi rešitvami.

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Blagovne znamke
– EU:IMS

Podprojekt 9

1. Razvoj nadzorne elektronike

Rezultati projekta:
– Krmilnik za električni skuter

– Krmilnik za električni avto

– BMS krmilnik

Registrirane pravice intelektualne lastnine:

Patenti
– Senzor navora za sredinski pogon električnega kolesa

Podprojekt 10

1. Razvoj računalniško vodene naprave za prevzem in sortiranje elementov

Rezultati projekta:
– Sortirnik knjig
– Nadzorni sistem predsortiranja elementov in programska oprema za sortiranje razreza
– Računalniško vodena naprava za prevzem in sortiranje elementov

Podprojekt 11

1. Razvoj novih kovinskih materialov

Rezultati projekta:
– Novi vezni elementi s poudarkom na estetiki in funkcionalnosti
– Termomehanska obdelava

Podprojekt 12

1. Zagotovitev opreme za laboratorij za karakterizacijo materialov

Rezultati projekta:
– Sinteza nanokristalinične celuloze
– Nova poliuretanska pena z reciklatnimi polnili v tubi

Razvojni center koroškega gospodarstva – v številkah


– 21 prijav zaščite intelektualne lastnine (modeli, patenti in blagovne znamke),
– 11 novih „Spin-off“ podjetij,
– 25 novih delovnih mest