Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu 2010, se je s tem pokazalo kot izjemno pomemben člen pri prenosu znanja med raziskavami in razvojem ter njenim neposrednim vplivom na gospodarstvo Koroške regije.

Razvojna nit RACE KOGA je razvoj gozdno-lesne proizvodne verige v različnih fazah predelave. Posamezni razvojni rezultati RACE KOGA, ki smiselno nadgrajujejo proizvodnjo verigo so predstavljeni v poenostavljeni shemi glavnih razvojnih aktivnosti RACE KOGA.