Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja.

RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 “Procesni vavčer 2016/2017” Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Naziv operacije: Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja

Kratica: BIM Svet

Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Cilji operacije so vzpostavitev integracije različnih tehnologij ter transformacija obstoječih pristopov (razvoja infrastrukture in gradbeništva). Operacija se osredotoča tudi na krepitev in spodbujanje specialnih znanj (kot eden od pogojev za enostavnejše izkoriščanje novih idej in večjo konkurenčnost), ki bodo omogočila vzpostavitev norme popolnoma računalniško definiranega gradbeništva ter zagotovitev, da bodo prednosti in koristi te tehnologije zaznane tudi v širšem okolju in da bo podprt izvoz tehnologij in storitev, ki temeljijo na njih.

Operacija predvideva posredno in/ali neposredno izboljšanje naslednjih poslovnih funkcij:
– upravljanje in poslovodenje oz. vodenje,
– splošne funkcije,
– raziskovalno-razvojne funkcije,
– investicijske funkcije,
– nabave,
– prodaje,
– tehničnega nadziranja,
– kadrovske funkcije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

BIM20170309_121616