Nov EIP projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo za digitalizacijo gozdarstva

RACE KOGO, d. o. o. s 1.8.2020 pričenja izvajati nov razvojno – implementacijski projekt Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo, ki ga je pripravilo v sodelovanju s 13 partnerji. Vodilni partner je Gozdarski institut Slovenije, ki že ima vzpostavljen funkcionalni gozdarski spletni informacijski sistem MojGozdar (https://www.mojgozdar.si/). Z njegovo nadgradnjo se bomo trudili: razbremeniti…

Več ...

Nov razvojni projekt RRI2. – TROŽIVKA

RACE KOGO d.o.o. je s 9. 7. 2020 začel izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt – Inovativna modularna multifunkcijska platforma za trajnostni turizem, akronim projekta – »TROŽIVKA«. Razvojni projekt »TROŽIVKA« rešuje okoljski problem pri vključevanju dodatnih nastanitvenih turističnih kapacitet za okoljsko osveščenega uporabnika/turista v naravno okolje. Skozi RRI projekt bomo razvili inteligentne modularne multifunkcijske platforme za nudenje…

Več ...

Digitalni sistem za zeleno, leseno gradnjo

RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018 “E-poslovanje”, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (agencija SPIRIT). Naziv operacije: Digitalni sistem za zeleno, leseno gradnjo Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 31.768,00EUR, za katerega…

Več ...

Razvojno – raziskovalni projekt RACE WOOD

RACE KOGO s 16.6.2017 začne izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt – Razvoj inovativne, modularne, prefabricirane lesene stene z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike in razvoj senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivanjskega udobja, akronim projekta – »RACE WOOD«. Projekt načrtuje nove rešitve gradnje lesenih objektov s prefabriciranimi, velikostenskimi modularnimi elementi z bistveno izboljšanimi elementi gradbene fizike in…

Več ...

RACE KOGO 2011 – 2014

Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu…

Več ...

Podprojekt 1

1. Študije, raziskave in razvoj novih produktov, nastalih z novo tehnologijo izdelave končnih elementov za montažno gradnjo večnadstropnih objektov 2. Projekt razvoja in optimizacija žagarskih kapacitet s pripravo lesa 3. Linija sortiranja in razvrščanja lesnih sortimentov 4. Projekt usposabljanja, distribucije, logistike in montaže novih proizvodov 5. Projekt trženja novih proizvodov in lesnih ostankov pri uvajanju…

Več ...

Podprojekt 2

1. Raziskave in razvoj novih produktov izolacij iz reciklatnih materialov Rezultati projekta: • Specialni 3D izolacijski produkti • Nove izolacije iz recikliranih materialov Registrirane pravice intelektualne lastnine: • Patenti – Postopek izdelave izolacije iz kompozitnih materialov z dodatkom utekočinjenega lesa – Postopek izdelave 3D izolacije iz kompozitnih materialov Nova podjetja / spin-off • Kopur Soins…

Več ...

Podprojekt 3

1. Študije in razvoj sušilne komore ter delov za sušenje lepljencev in ostalega lesa 2. Raziskave in razvoj traktorskih nadgradenj in priključkov Rezultati projekta: • Tehnična zasnova sušilnic • Tehnološka zasnova posameznih elementov traktorskih nadgradenj (V plug, , klešče za rampalno desko, škripce za izvlek hlodov, jeklena vrvenica za zaščito traktorske kabine) Registrirane pravice intelektualne…

Več ...

Podprojekt 4

1. Posodobitev prodajnih in tehnoloških procesov stavbnega pohištva in polproizvodov 2. Razvoj novega stavbnega pohištva in polproizvodov ter uporaba novih materialov Rezultati projekta: • Toplotno izboljšani profili • Lahke masivne plošče LMP • Razvoj novega stavbnega pohištva LUX PLATO linija • Mobilna aplikacija Registrirane pravice intelektualne lastnine: • Blagovne znamke – Ligna LMP – Lux…

Več ...