Razvojni center koroškega gospodarstva

Razvojni center koroškega gospodarstva je podjetje, v okviru katerega deluje konzorcij institucij in podjetij, ki izražajo skupni interes pri razvoju gospodarstva regije, predvsem na področjih lesnopredelovalne industrije in novih materialov. Priložnosti podjetja izhajajo iz skupnega interesa, sinergije, nastale iz povezovanja družb pri razvoju novih produktov in storitev.

Podjetje RACE KOGO d.o.o. daje poudarek novim produktom in storitvam, potrebnim za izgradnjo lesene hiše: lesene stene, okna in ostalo stavbno pohištvo, toplotna in zvočna izolacija, integrirani sprejemniki sončne energije. Pomemben vidik je razvoj, obdelava in preizkušanje novih materialov: npr. novi material za lesene elemente (predelan in obdelan les), predelava in reciklaža odpadnih materialov (tekstil se predela in uporabi kot toplotna izolacija) in tudi raziskave na področju obdelave in predelave ostalih materialov, kot so kovine, ter orodij za njihovo obdelavo.

Sestavni del aktivnosti v razvojnem centru so tudi laboratorijske raziskave, preizkušanja in termomehanska obdelava materialov in meritve, razvoj oz. dodelava orodij za obdelavo materialov, testna proizvodnja, razvoj novih materialov, analiza in možnosti trženja. Rezultati podjetja bodo torej prototipi in z njimi povezan »know how«. Ob novih materialih in posameznih elementih bodo analizirani in vzpostavljeni modeli novih tehnoloških procesov izdelave, možnosti trženja in komercializacije ter študije optimizacije proizvodnje, predvsem za podjetja ustanoviteljev. Kupci storitev pa po letu 2014 ne bodo samo podjetja ustanovitelji, temveč se namerava pridobljeno znanje tržiti v Sloveniji in predvsem v sosednjih državah.

Operacijo Razvojni center koroškega gospodarstva delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Projekt RACE KOGO je eden od 17 izbranih projektov v okviru programa Razvojnih centrov slovenskega gospodarstva (2011 -2014) .

Namen razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je podpora projektom, ki vključujejo tako razvojno delo kot potrebno opremo in ostalo infrastrukturo, ki omogoča razvoj podjetij, njihovih kompetenc in dolgoročnih temeljev za rast in razvoj gospodarstva in bodo omogočili tehnološki preboj na področjih, kjer v Sloveniji že obstaja kritična masa znanj.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ESRR sofinancirajo 17 projektov (skupna vrednost projektov 425.483.576 EUR oz. pričakovana vrednost sofinanciranja 179.581.344 EUR);

Ocenjena vrednost projekta RACE KOGO znaša 6.010.758,00 EUR, od tega Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 prispeva 3.514.054,00 EUR.

Operacija se je pričela izvajati 1. 6. 2011 in se je zaključila 31. 12. 2014.

Razvojni center koroškega gospodarstva … v številkah

– 21 prijav zaščite intelektualne lastnine (modeli, patenti in blagovne znamke),
– 11 novih „Spin-off“ podjetij,
– 25 novih delovnih mest

Za več informacij o operaciji se lahko obrnete na dr. Luka Zajec,
tel: +386 (0)41 363 533, e-pošta: luka.zajec@racekogo.si