RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018 “E-poslovanje”, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (agencija SPIRIT).

Naziv operacije: Digitalni sistem za zeleno, leseno gradnjo

Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 31.768,00EUR, za katerega načrtujemo sofinanciranje v višini 17.080 EUR.

Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko elektronskega poslovanja.

Cilji operacije so vzpostavitev in nadgradnja elektronskega načina poslovanja za lažje vstopanje na nove trge, povečanje mednarodne konkurenčnosti z vzpostavitvijo spletne strani in pripravo produktno prodajnega videa, krepitev kompetenc zaposlenih na področju industrije 4.0 in BIM tehnologije.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si ).

Povezava do spletne strani SPIRIT: http://www.spiritslovenia.si