Uspešnost projektov je odvisna od sodelovanja z našimi partnerji, saj nihče ne more narediti vsega sam. Zato sodelujemo s partnerji in partnerskimi institucijami, s pomočjo katerih zagotavljamo učinkovit razvoj Koroške regije. Zavedamo se, da nam le skupno sodelovanje lahko zagotovi dolgoročne pozitivne rezultate in doseganje zastavljenih ciljev.

RRA Koroška
GZS,  Območna zbornica Koroška,  Dravograd
Občina Ravne na Koroškem
Občina  Dravograd
Občina  Radlje ob Dravi
Občina  Slovenj Gradec
Občina  Vuzenica