1. Študije, raziskave in razvoj novih produktov, nastalih z novo tehnologijo izdelave končnih elementov za montažno gradnjo večnadstropnih objektov
2. Projekt razvoja in optimizacija žagarskih kapacitet s pripravo lesa
3. Linija sortiranja in razvrščanja lesnih sortimentov
4. Projekt usposabljanja, distribucije, logistike in montaže novih proizvodov
5. Projekt trženja novih proizvodov in lesnih ostankov pri uvajanju izdelave lesnih nosilnih elementov s tehnologijo križnega spajanja

Rezultati projekta:
• Znatno izboljšana dimenzijska stabilnost in vidna izvedba sten MHM
• Nov produkt »Masivna panelna brunarica in panelne masivne stene«
• Nov produkt »Lesoteka modular«
• Novi kompleksni sistemi sten
• Nova in znatno izboljšana znanja s področja energetske rabe lesnih ostankov z namenom varovanja okolja in trajnostne rabe novih in znatno izboljšanih produktov
• Študije optimalizacije proizvodnje v žagarstvu

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Blagovne znamke

– Lesoteka modular
– Masivne lesene hiše
• Modeli
– Vrtna hiša ASIM
– DUSA 80
– DUSA 100
– Lesoteka 36
– Modular 36
– Modularne stene
– Modularna oblika hiše »Hiša raste z družino«
– Panelna brunarica

Nova podjetja / spin-off
• Lesoteka hiše d.o.o.
• Lesoteka GL d.o.o.
• Lesoteka projektiva d.o.o.
• Lesoteka inženiring d.o.o.
• Lesoplan d.o.o.
• Lesoteka modular d.o.o.