1. Raziskave in razvoj novih produktov izolacij iz reciklatnih materialov

Rezultati projekta:
• Specialni 3D izolacijski produkti
• Nove izolacije iz recikliranih materialov

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Patenti
– Postopek izdelave izolacije iz kompozitnih materialov z dodatkom utekočinjenega lesa
– Postopek izdelave 3D izolacije iz kompozitnih materialov

Nova podjetja / spin-off
• Kopur Soins d.o.o.