1. Projektantski razvoj lesenih konstrukcij z integracijo aktivnih in pasivnih elementov za izkoriščanje sončne energije
2. Razvoj računalniško podprtega orodja za prezentacijo razvitih elementov v komercialne namene

Rezultati projekta:
• Projektantskega razvoja lesenih konstrukcij z integracijo elementov za izkoriščanje energije
• Spletna aplikacija, ki na enostaven način prikazuje uporabo obnovljivih virov na primeru enostanovanjske hiše.