Kočevje, 17.12.2014: RACE KOGO se je udeležil regijskega posveta »Lesni center Dolenjske«, kjer je predstavil posamezne razvojne rezultate vezane na oživitev lesne industrije na Koroškem. Z predstavitvijo rezultatov in izmenjavo informacij smo pripomogli k lažjemu nastajanju združenega lesnega centra na Dolenjskem.