Development and research project RACE WOOD

On 16/06/2017, RACE KOGO started a R&D project – Development of innovative, modular, prefabricated wooden wall with improved construction physics characteristics and development of sensors and controllers for monitoring indicators of living comfort, acronym of the project “RACE WOOD”. The project includes new solutions for construction of wooden buildings with prefabricated large-walled modular elements with significantly…

Več ...

BIM World

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) CONSULTING RACE KOGO were successful with the application to the public tender for promotion of processing improvements in businesses in 2016 and 2017 “Processing voucher 2016/2017” of the Public Agency for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign Investments and Technology. Operation title: BIM (Building Information Modelling) consulting Abbreviation: BIM Svet (BIM world) The purpose of the operation…

Več ...

Calls for MGRT in 2016

In 2016, the Ministry of Economic Development and Technology plans to tender a total of EUR 333.5 million. Planned payments in the following areas: Woodworking: EUR 4 700 000 total (EUR 4 000 000 of EU grants and EUR 700 000 integrated grant) Entrepreneurship and competitiveness: EUR 122,049,000 total (EUR 6,949,000 of the EU grant…

Več ...

Strokovna konferenca »Dvig dodane vrednosti slovenskemu lesu« ob predstavitvi rezultatov 10. licitacije vrednega lesa v Sloveniji v Slovenj Gradcu

Strokovno konferenco smo v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec ter Visoko šolo za tehnologijo polimerov pripravili v Mrežnem podjetniškem inkubatorju v Slovenj Gradcu. Namen konference je bil združiti vse akterje, ki soustvarjajo gozdno-lesno verigo dodanih vrednosti. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, Jože Prikeržnik, direktor…

Več ...

Obisk državnega sekretarja Miha Marenča z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na RACE KOGO

Slovenj Gradec, 12.2.2015: Po zaključku 9. licitacije vrednejših lesnih sortimentov, ki razkriva najdražjo hlodovino na slovenskem smo državnemu sekretarju predstavili ambiciozen cilj za ponovno oživitev lesne industrije na Koroškem. Zaradi trenutno prekinjene gozdno-lesne verige na Koroškem, nepredelan les z nizko dodano vrednostjo izvozimo na druge trge EU, nato pa ta les ponovno uvozimo v obliki…

Več ...

Obisk ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana na RACE KOGO

Slovenj Gradec, 25.2.2015: V sklopu obiska ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na Koroškem se je minister Židan s svojo ekipo in direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ga. Ireno Šinko udeležil predstavitve ambicioznega projekta LIGNA za oživitev celotne gozdno-lesne verige na Koroškem. Vladni ekipi so bile predstavljene naravne danosti, posamezni razvojni rezultati razvojnega…

Več ...

RACE KOGO 2011 – 2014

Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu…

Več ...