Slovenj Gradec, 12.2.2015: Po zaključku 9. licitacije vrednejših lesnih sortimentov, ki razkriva najdražjo hlodovino na slovenskem smo državnemu sekretarju predstavili ambiciozen cilj za ponovno oživitev lesne industrije na Koroškem. Zaradi trenutno prekinjene gozdno-lesne verige na Koroškem, nepredelan les z nizko dodano vrednostjo izvozimo na druge trge EU, nato pa ta les ponovno uvozimo v obliki polproizvoda ali končnega proizvoda po bistveno višji ceni. Z izvozom nepredelane hlodovine izvažamo tudi veliko delovnih mest, ki bi ostala v regiji ob urejenih predelovalnih verigah. Državnemu sekretarju smo predstavili tudi posamezne razvojne rezultate razvojnega centra vezane na izboljševanje celostne verige »od gozda do hiše«.