1. Študija razvoja novih produktov in biomase

Rezultati projekta:
• Razvojne študije snovne in energetske izrabe odpadkov