RACE KOGO d.o.o. je s 9. 7. 2020 začel izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt – Inovativna modularna multifunkcijska platforma za trajnostni turizem, akronim projekta – »TROŽIVKA«. Razvojni projekt »TROŽIVKA« rešuje okoljski problem pri vključevanju dodatnih nastanitvenih turističnih kapacitet za okoljsko osveščenega uporabnika/turista v naravno okolje. Skozi RRI projekt bomo razvili inteligentne modularne multifunkcijske platforme za nudenje dodatnih trajnostnih turističnih namestitvenih kapacitet na vodi, kopnem ali v krošnjah dreves (zraku). V sklopu razvoja bodo za posamezno rabo razviti namenski moduli t.i. wellness modul, glamping modul in ribiški modul, podporno okolje (infrastruktura) in projektirani električni pogoni za premik platform po vodi, ki bodo izkoriščali izključno obnovljive vire sončne energije. Celotno projektiranje bo potekalo v BIM tehnologiji (Building Information Modeling) s podprto BIM knjižnico za smotrno spremljanje zgrajenega objekta skozi celotno življenjsko dobo objekta (LCA analiza). Moduli bodo uporabniku nudili visoko bivanjsko udobje v naravnem okolju za 5*izkušnjo.

Moduli se lahko med seboj tudi povezujejo, da nastane lahko nastane celotno naselje, kamp ali plavajoče turistično naselje ob obalah rek, jezer ali na morju. »Troživka« pa pomeni na nivoju enote in na nivoju naselja samozadostno celoto.

Potencialni uporabniki razvitih modulov so podjetja, ki se ukvarjajo s postavitvijo ali upravljanjem turističnih naselij in kampov ob rekah, jezerih ali morski obali ter posamezniki, ki si želijo lastne mobilne hiše za bivanje 2 – 4 oseb , ki je lahko postavljena tako na kopnem, kot v vodi ter med krošnjami dreves. Glamping hiša na vodi z lastnim pogonom bo še posebej zanimiva za čarterska podjetja, ki sedaj oddajajo prestižne jahte v najem uporabnikom. Ta bo uporabniku nudila visok nivo udobja v neokrnjeni naravi, vendar bo hkrati mobilna z največjo hitrostjo 3 navtičnih milj na uro, ter bo omogočila dnevni premik (brez hrupa) okoli 10 navtičnih milj na čisto sončno energijo.  Za enostavno, varno in uporabniku prijazno upravljanje modulov na vodi bodo vgrajeni sodobni sistemi za upravljanje plovila s pametnimi napravami in GPS.    

Dizajn proizvodov bo zasledoval principe ekodizajna, čimbolj naraven, rustikalen izgled z grobimi detajli, po principu »manj je več« v smislu predelave osnovnega gradbenega elementa-lesa.

           

Projekt »TROŽIVKA« sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) preko javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.« – 3. odpiranje, ki ga je razpisalo Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo. Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 692.037 EUR, za katerega načrtujemo sofinanciranje v višini 299.996 EUR. Trajanje RRI projekta TROŽIVKA je 24 mesecev in vključuje delo 8 izkušenih raziskovalcev z različnih strokovnih področij. Konzorcijski partner projekta je FIN ARS d.o.o.