1. Projekt RACE WOOD sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) preko javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z organom upravljanja Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (agencija SPIRIT). Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 584.275,43, za katerega načrtujemo sofinanciranje v višini 193.359,00. Trajanje RRI projekta RACE WOOD je 18 mesecev in vključuje delo 8 izkušenih raziskovalcev z različnih strokovnih področij. Več …

2. RACE KOGO je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 “Procesni vavčer 2016/2017” Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Naziv operacije: Svetovanje na področju BIM (Building Information Modeling) modeliranja
Kratica: BIM Svet

Namen operacije je izboljšati konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Cilji operacije so vzpostavitev integracije različnih tehnologij ter transformacija obstoječih pristopov (razvoja infrastrukture in gradbeništva). Operacija se osredotoča tudi na krepitev in spodbujanje specialnih znanj (kot eden od pogojev za enostavnejše izkoriščanje novih idej in večjo konkurenčnost), ki bodo omogočila vzpostavitev norme popolnoma računalniško definiranega gradbeništva ter zagotovitev, da bodo prednosti in koristi te tehnologije zaznane tudi v širšem okolju in da bo podprt izvoz tehnologij in storitev, ki temeljijo na njih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).
Več …